بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) شهرستان فیروزآباد به نام خدا.بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود در شهرستان فیروزآباد فارس یک سالی می باشد که افتتاح و راه اندازی شده است و تا کنون فعالیت هایی را انجام داده است از جمله ی : همایش انتظار و شهادت ، طرح دانش آموزی با عنوان خانه ،مدرسه ،مسجد.

تاکنون مطلبی در این پایگاه منتشر نشده است!
به ‌صفحه نخست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366